Stavba 512 D1 – Vestec

Stavba 512 D1 – Vestec

zpět Stavba 512 D1 – Vestec Silniční okruh kolem Prahy doba realizace:    07/2017 – 09/2017 objednatel:           Ředitelství silnic a dálnic – Závod Praha Předmětem zakázky bylo zhotovení PHS, která se nachází na hraně tělesa dálnice D1 v km 8,272 –...
Bošilec – Ševětín

Bošilec – Ševětín

zpět Bošilec – Ševětín odrazivá protihluková stěna doba realizace:    03/2018 – 05/2018 objednatel:           Ředitelství silnic a dálnic – Závod Praha Objekt PHS se nachází na nově budované dálnici D3. PHS probíhá po pravé straně dálnice v úseku od km...
Povážská Bystrica – Povážská Teplá

Povážská Bystrica – Povážská Teplá

zpět Povážská Bystrica – Povážská Teplá Protihlukové stěny (PHS) doba realizace:    07/2017 – 08/2018 objednatel:           Združenie Nimnica Protihlukové stěny jsou navrženy jako absorpčně pohltivé. Jedná se o realizaci čtyř stavebních objektů: SO 47.34.01 Žst....