Bošilec – Ševětín

odrazivá protihluková stěna

doba realizace:    03/2018 – 05/2018
objednatel:           Ředitelství silnic a dálnic – Závod Praha

Objekt PHS se nachází na nově budované dálnici D3. PHS probíhá po pravé straně dálnice v úseku od km 111,574 do 116,288.
Odrazivá protihluková stěna založena na železobetonových patkách a železobetonových pilotách délek 0,8; 4,0; 4,5m. Protihluková stěna má výšku od 4,00 do 5,5 m dle hlukové studie. Soklový panel výšky min 0,7 a 0,5 m. Sloupky PHS jsou od sebe vzdáleny po 4,0m.

Sídlo společnosti

PSN & DS a.s.
Krapkova 280/7
Nová Ulice
779 00 Olomouc
IČ 04377036 / DIČ CZ04377036

Spisová značka: B 7379
vedená u Krajského soudu
v Brně

Kontaktní a fakturační adresa

Krapkova 280/7, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Sociální sítě

2021 © PSN & DS a.s. / Všechna práva vyhrazena