O nás

Společnost PSG DS a.s. se roku 2015 stala součástí skupiny PSG, která je na trhu dopravních staveb dlouhodobě uznávaným a vyhledávaným partnerem. Je ceněna především pro své odborně-technické know-how, na které mohla společnost PSG DS plynule navázat. Po dynamickém rozvoji se společnost roku 2019 přejmenovala na PSN & DS a.s. (Průmyslové stavby Nosek)

Tým PSN & DS disponuje mnohaletými zkušenostmi a i přes nedlouhou historii má společnost za sebou několik úspěšných projektů.

Vedení PSN & DS následuje vizi, jejímž cílem je zejména stabilizace společnosti na velmi vrtkavém trhu dopravních staveb a úspěšné zapojení do výběrových řízení ve veřejném a zejména privátním sektoru. Klíčovým faktorem pro zdárné působení v roli hlavního dodavatele pak bude i úspěšná spolupráce celé skupiny PSN při přípravě a realizaci strategických projektů.

Naše činnost

Hlavním zaměřením firmy jsou dopravní stavby jako silnice, chodníky, zpevněné plochy, parkoviště, železniční nástupiště, protihlukové stěny a v neposlední řadě také hřiště či parky a oplocení.

Dokumenty ke stažení

Certifikace

Společnost má zaveden a certifikován systém managementu, který zajišťuje plnění požadavků zákazníka a maximální kvalitu realizovaných staveb, minimalizaci dopadů na životní prostředí i dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Systém managementu zahrnuje:

Systém managementu kvality QMS (ČSN EN ISO 9001)
Systém environmentálního managementu EMS (ČSN EN ISO 14001)
Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci SMS (ČSN OHSAS 18001)
Systém managementu je pravidelně prověřován nezávislou certifikační společností QUALIFORM, a.s.

Sídlo společnosti

PSN & DS a.s.
Krapkova 280/7
Nová Ulice
779 00 Olomouc
IČ 04377036 / DIČ CZ04377036

Spisová značka: B 7379
vedená u Krajského soudu
v Brně

Kontaktní a fakturační adresa

Krapkova 280/7, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Sociální sítě

2021 © PSN & DS a.s. / Všechna práva vyhrazena