Stavba 512 D1 – Vestec

Silniční okruh kolem Prahy

doba realizace:    07/2017 – 09/2017
objednatel:           Ředitelství silnic a dálnic – Závod Praha

Předmětem zakázky bylo zhotovení PHS, která se nachází na hraně tělesa dálnice D1 v km 8,272 – 9,820 v katastrálním území obce Nupaky. Odrazivá protihluková stěna, vlevo podél dálnice D1 založená na železobetonových pilotách a ŽB prahu s ocelovými sloupky HEA 200. Protihluková stěna má výšku 5,00 m dle hlukové studie. Celková délka PHS daného úseku je 254,00 m, výška PHS nad terénem 5,06 m, rozteč sloupů PHS 2,00 m a její součástí jsou i 3 únikové východy.

Sídlo společnosti

PSN & DS a.s.
Krapkova 280/7
Nová Ulice
779 00 Olomouc
IČ 04377036 / DIČ CZ04377036

Spisová značka: B 7379
vedená u Krajského soudu
v Brně

Kontaktní a fakturační adresa

Krapkova 280/7, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Sociální sítě

2021 © PSN & DS a.s. / Všechna práva vyhrazena