Mohelnice

Mohelnice

zpět Mohelnice Revitalizace autobusového nádraží doba realizace:    01/2018 – 08/2018 objednatel:           Město Mohelnice Předmětem zakázky je revitalizace prostranství nynějšího autobusového nádraží v centru města. Stavba zahrnuje výstavbu autobusového nádraží,...
Broumov

Broumov

zpět Broumov dopravní terminál doba realizace:    09/2017 – 07/2018 objednatel:           Město Broumov Předmětem zakázky je novostavba dopravního terminálu s návazností na železniční dopravu s přilehlými parkovacími plochami. Rekonstrukce komunikace ul. Nádražní a...
Velké Přítočno

Velké Přítočno

zpět Velké přítočno Výstavba okružní křižovatky doba realizace:    07/2017 – 11/2017 objednatel:           Ředitelství silnic a dálnic – Závod Praha Předmětem zakázky byla přestavba stávající nevhodně řešené stykové křižovatky na křižovatku okružní a výstavba:...
Stavba 512 D1 – Vestec

Stavba 512 D1 – Vestec

zpět Stavba 512 D1 – Vestec Silniční okruh kolem Prahy doba realizace:    07/2017 – 09/2017 objednatel:           Ředitelství silnic a dálnic – Závod Praha Předmětem zakázky bylo zhotovení PHS, která se nachází na hraně tělesa dálnice D1 v km 8,272 –...
Bošilec – Ševětín

Bošilec – Ševětín

zpět Bošilec – Ševětín odrazivá protihluková stěna doba realizace:    03/2018 – 05/2018 objednatel:           Ředitelství silnic a dálnic – Závod Praha Objekt PHS se nachází na nově budované dálnici D3. PHS probíhá po pravé straně dálnice v úseku od km...