Broumov

dopravní terminál

doba realizace:    09/2017 – 07/2018
objednatel:           Město Broumov

Předmětem zakázky je novostavba dopravního terminálu s návazností na železniční dopravu s přilehlými parkovacími plochami. Rekonstrukce komunikace ul. Nádražní a částečně rekonstrukce stávajících ploch chodníků, podélná i kolmá stání, zastávkový záliv. Napojení na jednostranný autobusový terminál s kapacitou čtyř nástupišť a vybudování nového parkoviště, mobiliáře a informačního systému.

Sídlo společnosti

PSN & DS a.s.
Krapkova 280/7
Nová Ulice
779 00 Olomouc
IČ 04377036 / DIČ CZ04377036

Spisová značka: B 7379
vedená u Krajského soudu
v Brně

Kontaktní a fakturační adresa

Krapkova 280/7, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Sociální sítě

2021 © PSN & DS a.s. / Všechna práva vyhrazena