Broumov

Broumov

zpět Broumov dopravní terminál doba realizace:    09/2017 – 07/2018 objednatel:           Město Broumov Předmětem zakázky je novostavba dopravního terminálu s návazností na železniční dopravu s přilehlými parkovacími plochami. Rekonstrukce komunikace ul. Nádražní a...
Velké Přítočno

Velké Přítočno

zpět Velké přítočno Výstavba okružní křižovatky doba realizace:    07/2017 – 11/2017 objednatel:           Ředitelství silnic a dálnic – Závod Praha Předmětem zakázky byla přestavba stávající nevhodně řešené stykové křižovatky na křižovatku okružní a výstavba:...