Adolfovice

Rekonstrukce ÚV Adolfovice

doba realizace:    01/2021 – 05/2022
objednatel:           VAK Jeseník

Účelem rekonstrukce byla modernizace a rekonstrukce stávající úpravny vody Adolfovice, která se nachází v údolí Šumného potoka v CHKO Jeseníky.

Byla provedena kompletní stavební oprava stávající budovy spočívající v kompletním provedení nové střechy a střešní krytin. Provedení nového zateplení objektu , výměny oken a dveří.
Ve vnitřních prostorách došlo ke kompletní rekonstrukci stávajících prostor jak technologické části tak části pro obsluhu. Technologické nádrže pro úpravu vody byly kompletně sanovány. Nově se vybudovala flokulační nádrž,že železobetonu. Rekonstrukcí prošly i zpevněné plochy v rámci areálu a oplocení vč. nové pojezdové brány.

 

Sídlo společnosti

PSN & DS a.s.
Krapkova 280/7
Nová Ulice
779 00 Olomouc
IČ 04377036 / DIČ CZ04377036

Spisová značka: B 7379
vedená u Krajského soudu
v Brně

Kontaktní a fakturační adresa

Krapkova 280/7, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Sociální sítě

2021 © PSN & DS a.s. / Všechna práva vyhrazena