Jablunkov

Tvorba nového centrálního dopravního terminálu

doba realizace:    11/2020 – 04/2022
objednatel:         Město Jablunkov

Účel stavby bylo na stávajícím nevyhovujícím prostranství vytvořit nový moderní centrální dopravní terminál s navazující infrastrukturou pro další druhy dopravy a revitalizaci prostoru pro odpočinek.

Stavba je tvořena hlavním nástupištěm kruhové tvaru a zastřešením, které je tvořeno hlavní ocelovou konstrukcí s betonovým a dřevěným podhledem. Na střeše samotného objektu byla realizována zelená střecha s výsadbou ze sukulentních rostlin.
Součástí výstavby bylo vybudování zázemí pro cestující, veřejného WC, čekárny a infocentra.

V okolí hlavního nástupiště byly revitalizovány plochy pro pěší a vybodováno nové parkoviště pro osobní automobily. V celém prostoru byl realizován městský mobiliář tvořený lavičkami, odpadními koši a přístřešky na kola vč. stojanů. Byla vysazena nová zeleň vč. stromů.

 

Sídlo společnosti

PSN & DS a.s.
Krapkova 280/7
Nová Ulice
779 00 Olomouc
IČ 04377036 / DIČ CZ04377036

Spisová značka: B 7379
vedená u Krajského soudu
v Brně

Kontaktní a fakturační adresa

Krapkova 280/7, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Sociální sítě

2021 © PSN & DS a.s. / Všechna práva vyhrazena